Neděle 3.10.

Pocit vnitřního spojení s ostatními bytostmi přírody nemůže být autentický, pokud nám v srdci zároveň chybí něha, soucit a starost o druhé lidi.


(Encyklika Laudato Si, 91)


Krátké zamyšlení

Ekologický dluh mezi Severem a Jihem

Namísto řešení problémů chudých lidí a přemýšlení o odlišném světě někteří navrhují redukci porodnosti. Obviňovat demografický růst a nikoli extrémní a selektivní konzumismus některých, je způsob, který problémy neřeší. Chce se tím ospravedlnit nynější model rozdělování, ve kterém si menšina přisuzuje právo spotřeby v míře, kterou by nebylo možno generalizovat, protože by planeta nemohla pojmout odpadky z této spotřeby. (Laudato Si, 50)

Kdyby všichni lidé na světě dosáhli stejné životní úrovně jako Češi, potřebovali bychom více než tři planety o velikosti Země, abychom přežili (Aktuálně.cz). 

Existuje skutečný "ekologický dluh" především mezi Severem a Jihem, související s obchodní nerovnováhou i s neúměrným využíváním přírodních zdrojů, kterého se historicky dopouštějí některé země, a které negativně dopadá na životní prostředí. 

Export určitých surovin k uspokojení trhů na průmyslovém Severu způsobil místní škody jako je znečištění rtutí při těžbě zlata a oxidem siřičitým při těžbě mědi. Oteplování způsobené enormní spotřebou některých bohatých zemí se odráží na těch nejchudších místech světa, zvláště v Africe, kde má zvyšování teploty spojené se suchem katastrofální účinky na úrodu. K tomu přistupují škody způsobené tuhým i kapalným toxickým odpadem, který se vyváží do rozvojových zemí... "Zjišťujeme, že podniky, které často pracují tímto způsobem, jsou nadnárodní korporace, které dělají v méně rozvinutých zemích to, co jim není dovoleno v rozvinutých zemích či takzvaném prvním světě. Všeobecně platí, že když pak ukončí svoji činnost a odjedou, zanechávají obrovské škody na lidském zdraví a na životním prostředí, jakými jsou nezaměstnanost, vesnice bez života, vyčerpání přirozených rezerv, vymýcené pralesy, ochuzení místní zemědělské a živočišné výroby, jámy, devastovaná údolí, znečištěné řeky a jen málo sociálních děl, která po jejich odchodu nelze udržet." (insp. Laudato Si, 51)


#ekovyzva

Závěr Doby stvoření 2021

  • Zvolme si i na závěr Doby stvoření jednoduché předsevzetí s ekologickým přesahem, ze kterého se může postupem času vyvinout návyk, který nám pomůže na cestě naši ekologické konverze.
  • Pokud uděláme fotodokumentaci sebe či své rodiny v rámci eko výzvy, sdílejme fotku na sociálních sítích pod označením #ekovyzva #dobastvoreni #seasonofcreation. Díky tomu budou vidět všechny snahy na jednom místě a budou dále inspirovat

EKOLOGICKÁ PŘEDSEVZETÍ NA ZÁVĚR DOBY STVOŘENÍ

  • Shlédněme dokument Krev v mobilech nebo Kvetoucí byznys, který jasně ukazuje, že každý z nás má svůj podíl na ekologickém (i etickém) dluhu vůči chudým světa
  • Nemusíme mít na to finance, aby každá naše káva, čaj, čokoláda, kakao, exotické ovoce bylo Fair Trade (s férovou odměnou pro ty, kteří to vypěstovali), ale můžeme si Fair Trade výrobky přát nebo dávat alespoň k speciálním příležitostem: svátek, narozeniny, Mikuláš, MDŽ, Den matek apod.
  • Zkusme v sezóně dát přednost květinám české produkce nebo přímo ze zahrádky či louky. Květiny v běžných květinářstvích  pocházejí nejčastěji z rozvojových zemí Afriky a Jižní Ameriky a mají na svědomí jednak velkou uhlíkovou stopu vinou dlouhé přepravy, jednak dost pochybné pracovní podmínky v silně chemickém prostředí. Více zde...
  • Začněme se zajímat o původ věcí, které kupujeme, ptejme se na to. V současnosti sice nic moc nezjistíme (až na výrobky se spec. certifikací, např. FSC, PEFC, GOTS, BIO,...), ale min. budeme dávat jasnou reakci, že nás podmínky výroby zajímají. Pokud dáme přednost lokálně vyrobeným produktům (ČR/Evropa) můžeme mít alespoň větší jistotu spravedlivých pracovních podmínek pro zaměstnance a nižší uhlíkové stopy vlivem kratší dopravy.