EKOposlání

Křesťanská spiritualita nabízí alternativní pojímání kvality života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, schopnému hluboce se radovat a nebýt posedlí konzumem. Důležité je přijmout starodávné ponaučení vyskytující se v různých náboženských tradicích a také v Bibli. Jde o přesvědčení, že "méně je více". Neustálé hromadění možností konzumace rozptyluje srdce a brání v doceňování každé věci a každé chvíle. Stanout naopak v přítomnosti každé a jakkoli nepatrné reality nám naproti tomu otevírá mnohem více možností chápat a osobně se realizovat. Křesťanská spiritualita navrhuje růst ve střídmosti a schopnost těšit se málem. Je návratem k jednoduchosti a umožňuje nám pozastavovat se a vychutnávat nepatrné věci, děkovat za možnosti, které nám skýtá život bez lpění na tom, co máme, a bez smutku nad tím, co nemáme. Je proto třeba unikat dynamice nadvlády a pouhé akumulaci potěšení.

K řešení situace tak složité jako ta, které čelí nynější svět, nestačí, že každý bude lepší. Na sociální problémy se odpovídá komunitními sítěmi, nikoli pouhou sumou individuálních dober (Laudato si, 219)

Ekoposlání napříč životem

Každý se může stát inspirací

V rodině

Rodiče mohou vyhecovat své děti k tomu, aby si osvojily skromnější návyky tím, že budou dojídat jídlo a nic nevyhodí. I manželé se mohou vzájemně "ekohecovat". Žena si například přestane kupovat škodlivý lak na nehty a muž už nekoupí pivo v pet lahvi. No a co děti? Ty mohou poučit rodiče, jak do detailu třídit odpad. Co se nenaučili ve škole, zjistí z internetu.

Ve farnosti

Možná, že hned nezískáte "eko certifikát" celé farnosti, ale můžete inspirovat malými kroky. Zjistěte komu, ve vaši farnosti, na péči o společný domov záleží a spojte síly. Třeba se vám povede zavést tříděný odpad na faře nebo se zbavit plastů na farních akcích. Letošním týdnem Laudato Si začal celý rok věnovány péči o stvoření. Zapojte se i ve vaši farnosti.