Ekologická konverze

"Ekologická krize je výzvou k hluboké vnitřní konverzi"  (Papež František, Laudato Si)

Ekokonverze Vánoc

Tušíme, že dárky nejsou konečným smyslem vánočních svátků, ale někdy si to nepřipouštíme a jedeme v zajetých kolejích. Jak myslet na druhé a nepropadat konzumu? Zkusme to udržitelně!Pořady s ekologickou tématikou:


Prvním krokem je rozhodnutí k obrácení, změna smýšlení, změna postoje ke světu a lidem.

Druhým krokem je akce, změna toho, co změnit ve svém životě mohu; nejprve sám u sebe.

Třetím krokem je šíření myšlenky ekologické konverze dál. Nevnucovat, ale sdílet.