Ve vaši farnosti

Než vaše farnost přistoupí k ekologické certifikaci (www.ckes.cz/certifikace/) a vezme iniciativu péče o stvoření pěkně od základu, možná uplyne nějaký čas přemlouvání, motivace a společného hledání řešení, ale není se čeho bát. Ideální je začít pozvolna, po malých krůčcích, ty velké pak půjdou snáze.

Nabídka přednášky ve farnosti

Přednáška v sobě kloubí poselství encykliky Laudato Si a praktické rady, jak se může člověk, rodina a farnost zapojit do péče o Zemi - náš společný domov.

Přibližuje aktuální ekologické problémy Země a ukazuje jejich provázanost s našim spotřebitelským chováním. Nic není tak, jak se na první pohled zdá: Co se skrývá za darovanou květinou? Jakou cestu urazilo mé tričko? Jak souvisí moje stravování s tropickými pralesy? 

Papež klade důraz na sociální aspekt péče o náš domov (na chudé této Země). Přednáška přiblíží, jak to souvisí s poselstvím "ekologické" Encykliky.

Pokud máte zájem o přednášku, kontaktujte nás.

První pozvolné EKOvýzvy 

Promítni film s ekotématikou/ uspořádej besedu. Seznam zajímavých snímků.

Farní akce bez jednorázového nádobí. Brčka jsou zbytečný odpad, pivo lépe chutná ze skla, guláš zase z talíře. Dej dohromady dobrovolnický tým umývačů.

Pohoštění na spolču: dbejte na to, aby neobsahovalo palmový olej. Palmový olej je získáván na úkor pralesů, které jsou plícemi Planety. Více informací připravujeme

Do kostela na kole, pěšky nebo MHD. Auto nechejte doma, jak jen to jde.

Pohoštění na spolču: raději domácí NEBALENÁ strava.

Společná modlitba Za Zemi z Encykliky Laudato Si pomůže proměnit nejen Zemi, ale i naše srdce. Ať už zazní pravidelně či při speciálních akcích.

Další EKOvýzvy

Na faře se ještě netřídí odpad? Pomozte s jeho založením. Motivujte k řádnému třídění odpadu všechna společenství ve farnosti. a třiďte i na farních akcích!
Na faře se ještě netřídí odpad? Pomozte s jeho založením. Motivujte k řádnému třídění odpadu všechna společenství ve farnosti. a třiďte i na farních akcích!
Doporučte čističe šetrnější k životnímu prostředí. Velká balení jsou výhodnější ekonomicky a ušetří se i obalové materiály.
Doporučte čističe šetrnější k životnímu prostředí. Velká balení jsou výhodnější ekonomicky a ušetří se i obalové materiály.
Opravdu musí být všude kolem kostela a na farních pozemcích stále golfový trávník? Co takhle udržovat vláhu v půdě vzrostlejším porostem nebo udělat radost sv. Františkovi loukou divokých květin?
Opravdu musí být všude kolem kostela a na farních pozemcích stále golfový trávník? Co takhle udržovat vláhu v půdě vzrostlejším porostem nebo udělat radost sv. Františkovi loukou divokých květin?

Certifikace a mapa "Zelená zrnka"

Certifikaci zprostředkovává Česká křesťanská environmentální sít. Postup certifikace naleznete na jejich stránkách. Vydali volně stažitelnou příručku Péče o životní prostředí v církvích, která je k certifikaci vodítkem. Zároveň vytvořili mapu Zelená zrnka, což jsou místa, kde ve farnostech, sborech apod. klíčí zdravý vztah k péči o stvoření.