TÝDEN LAUDATO SI 2021

16. - 25.5. 2021

Laudato Si 'Week 2021, který se bude konat 16. - 25. Května, bude vrcholnou událostí Roku Laudato Si' a oslavou velkého pokroku, který celá církev učinila na své cestě k ekologické konverzi. Organizace Global catholic climate movement, která se zabývá uváděním encykliky Laudato Si do života, připravila pro Týden Laudato Si 2021 program, který je dostupný v angličtině. Jedná se o přednášky, diskuze, společné modlitby, atd. Do jednotlivých aktivit je možné se registrovat. Programy budou probíhat v angličtině, španělštině, italštině a zřejmě i v polštině.

Slova papeže Františka k oslavě 5. výročí od vydání Encykliky Laudato Si:  "Jaký svět chceme zanechat těm, kteří přijdou po nás, dorůstajícím dětem? Tato otázka mne podnítila k tomu, abych vás vyzval k účasti na týdnu Laudato si´ od 16. do 25. května t.r. Půjde o globální kampaň u příležitosti pátého výročí encykliky Laudato si´ věnované péči o společný domov. Opětovně naléhám, aby se reagovalo na ekologickou krizi, volání země a nářek chudých, kteří již nemohou déle čekat. Pečujme o stvoření, které je darem našeho dobrého Boha, Stvořitele. Slavme společně týden Laudato si´. Kéž vám Bůh žehná a nezapomínejte se za mne modlit. Děkuji."


Neděle 16.5.

Týdnem Laudato Si vrcholí rok věnovaný encyklice Laudato Si. O tom jaký pokrok udělala církev na cestě ekologické konverze 6 let od vydání encykliky i o osobních výzvách každého z nás jsme si povídali s Markem Orko Váchou


Jak omezit odpad a jak ten vzniklý správně třídit

Modlitba, kontemplace...

Dojet někam na kole...

Odpovědi našich biskupů  

Osobní ekologická konverze

Kontemplace písněmi

Obdivujme a podporujme biodiverzitu

Zajímat se a nechat si poradit

Ekokonverze pro farnosti