Kontemplativní ekologie

Veškerenstvo se rozvíjí v Bohu, který jej celý naplňuje. Existuje proto tajemství, které je třeba nazírat v listí, stezce, potoku, tváři chudého. Ideálem není pouze přecházet od vnějšího k vnitřnímu za objevem Božího působení v duši, nýbrž také setkávat se s Bohem ve všech věcech, jak učil svatý Bonaventura: "Kontemplace je tím vznešenější,  čím více v sobě člověk zakouší božskou milost anebo umí více rozpoznat Boha v ostatním stvoření. (Laudato si, 233)

Křesťanská spiritualita nabízí alternativní pojímání kvality života a povzbuzuje k prorockému a kontemplativnímu životnímu stylu, schopnému hluboce se radovat a nebýt posedlí konzumem. 

Kontemplace jako cesta vnitřního spojení s Bohem

Co můžeme udělat každý

Žít v přítomnosti

V aktivitách každého dne nám uniká to jediné skutečné, právě tento okamžik. Snažme se prožívat vědomě svůj život tady a teď.   

Pravidelně usednout ke kontemplaci

Jsme neustále pod tlakem vlastních myšlenek a pohnutek. K pozornosti patří také ztišení mysli, k čemuž je potřeba každodenní pravidelnosti. 

Dále se vzdělávat

Růst v modlitbě také znamená se dále  vzdělávat. Času máme všichni málo, proto doporučujeme literaturu, která nám pomohla a může být inspirací i pro vás.


Křesťanské meditace/ kontemplace

Místa a skupiny