Oblečení

A o oděv proč si děláte starosti? Podívejte se na polní lilie, jak rostou: nepracují, nepředou - a pravím vám, že ani Šalomoun v celé své nádheře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká polní trávu, která tu dnes je a zítra bude hozena do pece, neobleče tím spíše vás, malověrní? Nemějte tedy starost a neříkejte: Co budeme jíst? Co budeme pít? Co si budeme oblékat? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno. (MT 6, 28-33)

Další fakta

Za posledních 20 let se spotřeba oblečení světově ze 400 násobila. Plat indonéské švadleny, která ušila džíny nebo tričko pro český trh, tvoří necelé jedno procento z ceny výrobku v obchodě. V procesu tvorby oblečení z umělých vláken, který začíná několika chemickými reakcemi, a vrcholí spřádáním umělých vláken a vznikem tkanin, které se následně propírají, bělí, znovu propírají, suší, che­micky upravují, barví a potiskují, znovu chemicky upravují, propírají a suší, dochází především k silnému znečištění odpadních vod v důsledku přítomnosti těžkých kovů v tex­tilních barvivech. Tvorba oblečení je náročný energetický proces, s množstvím ekologických a etických dopadů, přesto dochází k neuvěřitelnému plýtvání: 15 000 000 tun oblečení se vyhodí ročně pouze v Americe, z toho 85% skončí na skládkách.

80 000 000 tun 

Tolik tun oblečení se ve světě spotřebuje za 1 rok

19 000 km

To je vzdálenost, kterou mohlo vaše oblečení urazit než se dostalo do vaši skříně. Jinde roste bavlna, jinde se zpracovává, jinde barví, jinde šije,...

6 % 

Tolik % tvoří  v České republice  oděvní složky v komunálním odpadu, tj. cca 200 000 tun textilu. (ČSÚ)