Doba stvoření

Od 1. září do 4. října slaví křesťané Dobu stvoření (Season of Creation). V roce 1989 Ekumenický patriarchát ustanovil Den modliteb za péči o stvoření (1.9.), který je nyní přijímán širokým ekumenickým společenstvím. Později tato tradice navázala slavením Doby stvoření, ke kterému vyzývá od roku 2018 také papež František.

Náš úkol chránit a pečovat o život souvisí s udržitelností ekologických, ekonomických, sociálních a politických systémů. Mezi těmito aspekty života musí být udržována spravedlivá rovnováha pro zdraví Země a všeho stvoření.


Letošní téma: MOHUTNÁ ŘEKA
Letošní výzva: "Ať proudí spravedlnost a pokoj"

Průvodce připravilo mezinárodní společenství Laudato Si Movement, do Češtiny přeložilo české hnutí Žít Laudato Si.

1.9. 

Den modliteb za péči o stvoření

Tento den se slaví v pravoslavné církvi od roku 1989, v katolické od roku 2018 . Dnes by se dal rovněž označit za ekumenickou snahu: Pomodlete se za Zemi se svou rodinou, ve farním společenství, s přáteli nebo sami v soukromé modlitbě. Stále je za co děkovat i prosit.

Jak slavit Dobu stvoření?

Nechejte se inspirovat a dále inspirujte: ve farnosti, v rodině, mezi přáteli

Studium Bible

Přečtěme si Izajáš 65, 17-25 "Nová Země" a meditujme nad tímto textem. Jaká je naše vize nové obnovené Země? 

Udržitelný způsob života

Podpořme životní prostředí konkrétní aktivitou: vyčistěme les, studánku; zasaďme strom. Zaměřme se i na redukci naši osobní uhlíkové stopy - více choďme, méně spotřebovávejme.

Kampaně obnovy

Naše úsilí oživit hospodářství musí mít za cíl vybudovat spravedlivou, udržitelnou a odolnou ekonomiku. Zastaňme se v této době klimatické spravedlnosti!


Krátká zamyšlení z Laudato Si

Pro rodiny / do farníčků / k osobní motivaci


  • Zvolme si na každý týden Doby stvoření jednoduché předsevzetí s ekologickým přesahem, ze kterého se může postupem času vyvinout návyk, který nám pomůže na cestě naši ekologické konverze.
  • Pokud uděláme fotodokumentaci sebe či své rodiny v rámci eko výzvy, sdílejme fotku na sociálních sítích pod označením  #seasonofcreation #ekovyzva #dobastvoreni . Díky tomu budou vidět všechny snahy na jednom místě a budou dále inspirovat...