Doba stvoření

Od 1. září do 4. října slaví křesťané Dobu stvoření /Čas Tvorstva (Season of Creation). V roce 1989 Ekumenický patriarchát ustanovil Den modliteb za stvoření (1.9.), který je nyní přijímán širokým ekumenickým společenstvím. Později tato tradice navázala slavením Doby stvoření, ke kterému vyzývá od roku 2018 také papež František.

Náš úkol chránit a pečovat o život souvisí s udržitelností ekologických, ekonomických, sociálních a politických systémů. Mezi těmito aspekty života musí být udržována spravedlivá rovnováha pro zdraví Země a všeho stvoření.

Milostivý rok pro Zemi

Sabatický rok

Sedmého dne každého týdne byl Boží lid vysvobozen od nutnosti vyrábět a spotřebovávat. Tento čas je věnován zvířatům a zemi jako takové, stvoření má možnost spočinout jako pocta Stvořiteli. Když uplynul sedm krát sedmý rok (49. rok), měl Boží lid věnovat celý 50. rok úsilí o obnovující ekologickou, sociální a ekonomickou spravedlnost a tak slavit milostivý rok pro Zemi. Dokážeme si představit nové spravedlivé způsoby života, které dopřejí Zemi potřebný odpočinek, zabezpečí dostatek pro všechny její obyvatele a obnoví biodiverzitu? 

Vybízíme celou křesťanskou rodinu, aby se spojila v tomto mimořádném čase a za pomoci modlitby, rozjímaní a odvážných činů uskutečnila Milostivý rok pro Zemi.

Zdroj: Průvodce slavením Doby stvoření 2020. Připravil řídící výbor Doby stvoření (www.seasonofcreation.org) a do češtiny přeložilo společenství Žít Laudato Si (www.zitlaudatosi.cz).  

Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. (3. Mojžíšova 25, 10)

Milostivý rok je čas zřeknout se nadměrné spotřeby a ekonomických systémů založených na nepřetržitém ekonomickém růstu na úkor Země a chudých.

Myšlenka Milostivého roku vyrůstá ze svaté moudrosti, podle níž musí existovat spravedlivá a udržitelná rovnováha mezi sociální, ekonomickou a ekologickou sférou. 

1.9. 

Den modliteb za péči o stvoření

Pomodlete se za Zemi se svou rodinou, ve farním společenství, s přáteli nebo sami v soukromé modlitbě. Stále je za co děkovat i prosit.

Jak slavit Dobu stvoření?

Další inspirace a návody naleznete v Průvodci Doby stvoření

Bohoslužba pod širým nebem

Místo pro tuto bohoslužbu může být ověnčeno přírodní krásou nebo naopak trpící zhoršeným životním prostředím. Zvažme méně formální pojetí a vhodnou dobu trvání. Dejme prostor tichu - naslouchání stvoření.

Nedělní liturgie

Zkusme ozvláštnit nedělní liturgii třeba v duchu doporučeného tématu. Svou iniciativou se může zapojit nejen kněz, ale i různá společenství nebo schola.

Studium Bible

Přečtěme si Izajáš 65, 17-25 "Nová Země" a meditujme nad tímto textem. Jaká je naše vize nové obnovené Země?

Vycházka, pouť

Kontemplativní procházku můžeme udělat s rodinou, s přáteli či v širším kruhu farnosti. Zkusme v 7 zastaveních rozjímat nad 7 dny stvoření - "Via Creatio" (Cesta Stvoření).

Udržitelný způsob života

Podpořme životní prostředí konkrétní aktivitou: vyčistěme les, studánku; zasaďme strom. Zaměřme se i na redukci naši osobní uhlíkové stopy - více choďme, méně spotřebovávejme.

Zapojme se do kampaní obnovy

Až skončí pandemie Covid 19 naše úsilí oživit hospodářství musí mít za cíl vybudovat spravedlivou, udržitelnou a odolnou ekonomiku. Zastaňme se v této době klimatické spravedlnosti!