V rodině

Rezonuje ve mě téma ekologické konverze a papežovy zelené encykliky Laudato si, ale cítím se být v rodině jediný? Nevadí! I jako jednotlivec mohu přinést cenné podněty změny. Hlavně netlačit na pilu!

Z každé pozici v rodině mohu přinést do komunity malé světlo ekologické konverze: jako rodič, jako partner, dokonce i jako dítě, odrostlé i neodrostlé.

Příklady "prvních" EKOvýzev

Začněme nějakou maličkostí

  • vyberme si EKOvýzvu a vyhecujme své okolí. Můžeme si k tomu vybrat příhodnou dobu půstu či adventní dobu nebo ji jen tak hodit do pléna.
  • první EKOvýzva by měla být jednoduchá a jasná
  • postupně můžeme přitvrzovat
  • komunikujme o přínosech dané výzvy
  • nezapomeňme danou výzvu po jejím uplynutí vyhodnotit společně, třeba se rozhodneme v ní nadále pokračovat, ať už v plné podobě nebo společně stanovíme kompromis