EKO iniciativy

Světově (jazyk angličtina)

Organizace Laudato Si Movement (Hnutí Laudato Si, dříve známe jako Global Catholic climate movement) pracuje v rámci katolické církve na zlepšování péče o náš společný domov.  Zaměřuje se na uvádění Encykliky Laudato Si do života a bojuje za klimatickou spravedlnost. Zvláštní význam klade na vlastní ekologickou konverzi, která postupně proměňuje životní styl, a  společně s dalšími klimatickými hnutími usiluje pozvednout hlas až k uším politiků.

Hnutí bylo založeno v lednu 2015 a je koalicí více než 400 katolických členských organizací napříč všemi kontinenty.

Je to globální kampaň zaměřená na propagaci integrální ekologické konverze. Věnuje se, jak tématům proměny každého z nás, tak i projektům s širším dosahem.

Odpovídá na otázky: Jak organizovat akce v duchu Laudato Si, Jak téma Laudato Si komunikovat nejen s lídry, ale i sousedy či spolupracovníky.

Křesťanské EKO iniciativy v ČR


Provozuje bezobalový obchod bezobalu.cz a věnuje se problematice používání palmového oleje, je tvůrcem aplikace Palm Oil Scanner.

Je součástí světové katolické ekologické organizace Global catholic climate movement. Rozvíjí dál témata nastolená encyklikou. Pořádá různé akce.

Profil křesťanské sociální sítě Signály - Ekosignály - dává prostor pro ekologické podněty, inspirace a blogy. Ekologické téma propaguje i v rámci svých dalších iniciativ.

Pomáhá církevním zařízením snižovat zátěž na životní prostředí. Plně se odkazují na Evropskou křesťanskou environmentální síť (ECEN). Přináší ekologickou certifikaci farností/sborů a vytváří mapu míst, kde klíčí zelené zrnko šetrného vztahu k Božímu stvoření.

Rozvíjí vědomí odpovědnosti za stvoření v církvích, farnostech, náboženských obcích, sborech. Pořádá besedy.

Ekologické centrum a ekoporadna ve Svatém Janu pod Skalou.

Pobočný spolek Spolku evangelické mládeže, jejimž cílem je zprostředkovat porozumění přírodě, jejímu životu a jedinečnosti.
Mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. S ostatními křesťany i přáteli mimo křesťanské prostředí sdílí víru a přesvědčení o společné odpovědnosti za Boží stvoření.