EKO iniciativy ČR

inspirované křesťanskou spiritualitou


Provozuje bezobalový obchod bezobalu.cz a věnuje se problematice používání palmového oleje, je tvůrcem aplikace Palm Oil Scanner.

Je součástí světové katolické ekologické organizace Global catholic climate movement. Rozvíjí dál témata nastolená encyklikou. Pořádá různé akce. V některých farnostech formuje společenství.

Rozvíjí vědomí odpovědnosti za stvoření v církvích, farnostech, náboženských obcích, sborech. Pořádá besedy.

Festival Take Care se každoročně koná v Praze v termínu "Doby stvoření" (1. září až 4. října). Různým typem akcí má za cíl inspirovat k ekologickému obratu, a to jak individuálnímu, tak kolektivnímu.

Profil křesťanské sociální sítě Signály - Ekosignály - dává prostor pro ekologické podněty, inspirace a blogy. Ekologické téma propaguje i v rámci svých dalších iniciativ.

Pomáhá církevním zařízením snižovat zátěž na životní prostředí. Plně se odkazují na Evropskou křesťanskou environmentální síť (ECEN). Přináší ekologickou certifikaci farností/sborů a vytváří mapu míst, kde klíčí zelené zrnko šetrného vztahu k Božímu stvoření.

Františkova ekonomika je celosvětovou iniciativou, která má v ČR i SR také svou "pobočku". Věnují se podpoře myšlenek encykliky Laudato Si a pracují na výstupech do praxe.

Ekologické centrum a ekoporadna ve Svatém Janu pod Skalou.

Pobočný spolek Spolku evangelické mládeže, jejimž cílem je zprostředkovat porozumění přírodě, jejímu životu a jedinečnosti.
Mezinárodní ochranářská organizace ukazující na Boží lásku k celému stvoření. S ostatními křesťany i přáteli mimo křesťanské prostředí sdílí víru a přesvědčení o společné odpovědnosti za Boží stvoření.  

EKO iniciativy světově

inspirované křesťanskou spiritualitou

Organizace Laudato Si Movement (Hnutí Laudato Si, dříve známe jako Global Catholic climate movement) pracuje v rámci katolické církve na zlepšování péče o náš společný domov.  Zaměřuje se na uvádění Encykliky Laudato Si do života a bojuje za klimatickou spravedlnost. 

Hnutí bylo založeno v lednu 2015 a je koalicí více než 400 katolických členských organizací napříč všemi kontinenty.

Je to globální kampaň zaměřená na propagaci integrální ekologické konverze. Věnuje se, jak tématům proměny každého z nás, tak i projektům s širším dosahem.

Odpovídá na otázky: Jak organizovat akce v duchu Laudato Si, Jak téma Laudato Si komunikovat nejen s lídry, ale i sousedy či spolupracovníky.