Týden Laudato Si 2023

21. - 28.5. 2023

Připomínáme si již 8. výročí od vydání přelomové encykliky Laudato Si. Letošní výzva hlavně směřuje k pořádání akcí na lokální úrovní farností, k diskuzi nad tím, jak téma "Péče o náš společný domov" rozvíjet dál; k prožívání spojení duchovního a spirituálního například slavením bohoslužeb pod širým nebem.

Úsilí nadnárodní organizace Laudato Si směřuje k přípravám na slavení "Season of Creation" - Doby stvoření od 1.9. do 4.10.