Ekologická konverze

"Ekologická krize je výzvou k hluboké vnitřní konverzi"  (Papež František, Laudato Si)

Týden Laudato Si 2021

16.5. - 25.5. 2021

Týdnem Laudato Si vrcholí zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii. Je oslavou velkého pokroku, který celá církev učinila na své cestě k ekologické konverzi.Prvním krokem je rozhodnutí k obrácení, změna smýšlení, změna postoje ke světu a lidem.

Druhým krokem je akce, změna toho, co změnit ve svém životě mohu; nejprve sám u sebe.

Třetím krokem je šíření myšlenky ekologické konverze dál. Nevnucovat, ale sdílet.