Ekologická konverze

"Ekologická krize je výzvou k hluboké vnitřní konverzi"  (Papež František, Laudato Si)

Po 2 letech nový blog

Po větší pauze opět přibyl nový článek na blog. Je prvním ze série článků věnovaných tématice ekokonverze a Vánoc. Jejich smyslem je přinést inspiraci do našich domácnosti, aby nejkrásnější svátky v roce byly odrazem našeho našeho vztahu k Bohu, druhým lidem i ke všem tvorům.


Exhortace Laudate Deum

Na závěr Doby stvoření na svátek sv. Františka 4. 10. 2023 byl představen další papežův text týkající se klimatické krize a našeho závazku pečovat o společný domov: Exhortace Laudate Deum ("Chvalte Pána").

Text se snaží vystihnout naléhavost řešení problémů, které pramení z klimatické krize. Zdůrazňuje, že není pochyb o lidském původu těchto problému a zároveň varuje před zjednodušeným hledáním viníka. Upozorňuje, že spoluzodpovědnost za Zemi se týká nás všech, avšak ti nejchudší budou vlivem krize těmi nejzranitelnějšími.

Celý text je přeložen do češtiny na stránkách Rádia Proglas.


Prvním krokem je rozhodnutí k obrácení, změna smýšlení, změna postoje ke světu a lidem.

Druhým krokem je akce, změna toho, co změnit ve svém životě mohu; nejprve sám u sebe.

Třetím krokem je šíření myšlenky ekologické konverze dál. Nevnucovat, ale sdílet.
Tato webová prezentace je zajištěna díky bezplatnému poskytnutí služeb společnosti Webnode CZ s.r.o.