Neděle 24.9.

Když ze svého hlubokého přesvědčení radši opětovně použijeme nějakou věc místo toho, abychom se jí rychle zbavili, může to být skutek lásky, který vyjadřuje naši důstojnost.

(Encyklika Laudato Si, 211)


Krátké zamyšlení

Skutek, který vyjadřuje naši důstojnost 

Mnozí vědí, že současný pokrok a prosté hromadění statků a potěšení nedokáže naplnit lidské srdce smyslem a radostí, avšak necítí se schopni zříci se toho, co jim trh nabízí. ....Proto stojíme před výchovnou výzvou. (Laudato Si, 209)

Existence norem a zákonů sama o sobě z dlouhodobého hlediska nestačí... Je nezbytné, aby většina společnosti na základě vhodných motivací normy přijala a reagovala osobní proměnou. Například: jestliže se někdo - ačkoliv mu jeho ekonomické podmínky umožňují spotřebovávat a utrácet víc - radši více přioblékne než aby zapnul topení, znamená to, že si osvojil přesvědčení a způsoby prospěšné ochraně životního prostředí. (insp. Laudato Si, 211)

Nesmíme si myslet, že tyto snahy svět nezmění. Takové skutky šíří ve společnosti dobro, které vždy ponese ovoce, nezávisle na tom, co jsme schopni vidět. Navíc nám toto jednání navrací vědomí naší vlastní důstojnosti, vede nás k větší existenciální hloubce a umožňuje nám zakoušet, že se vyplatí žít na tomto světě. (insp. Laudato Si, 212)


Eko výzva

4. týden Doby stvoření

  • Velmi často vznikají zbytky z vaření a jiné zbytky jídla, které končí v koši. Možná si myslíte, že vás se to netýká, ale spoustu lidí dělá zbytky neúmyslně. Nepohlídá něco, co se jim zkazí. Zaměřme se v tomto týdnu na zbytky v lednici a naučme se je kreativně použít v novém pokrmu dřív než se stihnou zkazit. Nevyhoďme ani starý oschlý chléb, kupme nový, až dojíme starý
  • Než se rozhodneme vyhodit nějakou věc, zkusme se zamyslet nad tím, zda to nejde opravit. Třeba najdeme opraváře přímo v místě bydliště a výrobek opraví za rozumnou cenu. Pokud je jisté, že oprava není možná, zamysleme se jestli nemůže výrobek posloužit ještě nějak jinak.
  • Máme doma spotřebič, který sice funguje, ale má zastaralé funkce (mobil, televize, rádio, trouba, mikrovlnka,...)? To, že jej použijeme déle může být malý skutek v péči o společný domov. Tento typ chování nazýván "DOBROVOLNÁ SKROMNOST" by ani nám křesťanům neměl být cizí.