Neděle 10.9.

CITÁT TÝDNE

Poněvadž všichni tvorové jsou mezi sebou spojeni, musí se citlivě uznávat hodnota každého z nich; my všechny stvořené bytosti se navzájem potřebujeme.

(Encyklika Laudato Si, 42)

Krátké zamyšlení

Každý tvor odráží něco Božího a má co předat

Celek veškerenstva i se svými rozmanitými vztahy nejlépe ukazuje na nevyčerpatelné bohatství Boha. (Laudato Si, 86)

Katechismus učí: " Vzájemná závislost tvorů je boží záměr. Slunce a měsíc, cedr i malý květ, orel i vrabec: pohled na jejich nesčetné rozmanitosti a nerovnosti nám říká, že žádný tvor si sám nestačí, že tvorové existují jen ve vzájemné závislosti, aby se vzájemně doplňovali a sloužili jeden druhému." (Kat., 340)

...jelikož jsme všichni byli stvořeni stejným Otcem, pojí nás se všemi bytostmi universa neviditelné svazky a tvoříme jakousi univerzální rodinu... (Laudato Si, 89).

To neznamená klást všechny živé bytosti na stejnou rovinu a odpírat člověku onu osobitou hodnotu, která v sobě zahrnuje obrovskou odpovědnost (Laudato Si, 90).

Spolu s námi lidmi je zde na Zemi něco mezi 3,5 až 112 miliony dalších životů, které nejsou schopny říct nic na svou obranu - my je příznačně nazýváme "němé tváře". I ony chtějí někde žít, dýchat, plavat, hnízdit či šplhat, jak je jim dáno, i ony chtějí chtějí vychovávat svá mláďata, i ony jsou milovaným posvátným životem a mají téhož Otce jako my. Naše starost o ně vychází z logiky odpovědnosti nejstarších sourozenců. Jen my jsme dostali do vínku rozum, toužíme po dobru, milujeme krásu a uvědomujeme si, že vesmír není jen nezávazné jeviště přírody, na kterém se odehrávají naše ekonomické aktivity; náš vesmír je především chrámem Božím, místem Boží přítomnosti. Naší povinností je se o chrám starat,... (Tváří v tvář Zemi, Vácha)

Eko výzva

2. týden Doby stvoření

  • Průměrný Čech spotřebuje ročně okolo 80 kg masa. Zamysleme se nad výší vlastní spotřeby živočišných produktů a zkusme to porovnat se standardem předchozí generace nebo s návyky lidí v rozvojovém světě.


  • Obnovme ve své rodině páteční předsevzetí bez masa nebo dokonce bez živočišných produktů úplně (#patecnipredsevzeti). Tento duchovní sebezápor získává i ekologický přesah (výroba 1kg hovězího masa spotřebuje 5000-15000l vody; dobytek je významný producent CO2; zvířata z velkochovů žijí v nedůstojných podmínkách)
  • Udělejme místo pro naše menší bratry a sestry v zahradě (úkryt pro hmyz a čmeláky; vysoká tráva s květy pro motýly a včely; kupa chrostí pro ježky, kompost pro stromy...)
  • Udělejme si procházku do přírody, nic nezkoumejme, nefoťme, nesbírejme - jen adorujme