Mons. Jan Graubner

Arcidiecéze olomoucká

Kam se podle vás církev v ochraně stvoření/přírody, za 6 let od vydaní encykliky Laudato Si, posunula?


Spolu s papežem Františkem považuji tuto encykliku především za sociální, nejen ekologickou. Základem jeho ekologie je vztah k Bohu a jeho dílu. Je důležité šetřit přírodu, ale ještě důležitější je láska k jejímu tvůrci, která motivuje správný vztah k lidem a přírodě. Jde o dlouhodobý úkol náboženské výchovy.


Co podle Vás znamená ekologická konverze, jak ji zakoušíte sám na sobě?

Člověk soustředěný na sebe bývá k přírodě bezohledný. Základem konverze je soustředění na Boha. Uchvácení Bohem. Žádný z nás není tak mocný, aby mohl ukončit ničení přírody, ale každý z nás může k nápravě přispět, když bude žít skromněji a šetrněji. O to se pokouším taky sám.


Pohlížíte na ekologickou konverzi také očima správce diecéze; máte vizi, která by v následujících letech systémově uplatňovala ekologické snahy v rámci české církve? (Jsou farnosti, které pracují na ekocertifikaci provozu, uvažujte např. o tom, že je nějak podpoříte?)

Na začátku Doby postní jsem vyzval věřící "Vysázejme na farní zahrady ovocné stromy. Vysaďme v diecézi tisíc stromů. Spojte své síly a pomozte si navzájem nejen s vysazováním, ale i s dalším pěstováním a jednou i sklízením a zpracováním. Společná práce pomáhá budovat živé společenství, sklizené plody vytvářejí příležitost k dobrým skutkům." Celkem se vysadilo téměř 1 500 stromů a stovky keřů, další výsadbu připravují. Zůstává ovšem velký úkol naučit lidi natrhat si místní ovoce místo kupování toho v supermarketech, které se mnohokrát převáželo.

Arcibiskupské lesy se snaží o ekologický přístup k pěstění lesa, věnují se i lesní pedagogice. Ze tří biskupských statků jsou dva ekologické.


Chtěli byste reagovat?

Pošlete nám vaši zpětnou vazbu ...