Jak zabránit klimatické katastrofě

03.11.2023

Autor knihy: Bill Gates

Pokud v sobě překonáte předsudek, co může multimilionář říci k tomu tématu užitečného, a vezmete tuto knihu do ruky, nebudete zklamání. Nejenže sám tvrdě pracuje a investuje do procesů, které mohou klimatické změně zabránit, ale umí také vysvětlovat komplexní problém klimatické katastrofy úplně obyčejnému čtenáři velmi srozumitelným způsobem. 

Fakta jsou podkládána věrohodnými zdroji a také je nastíněn možný plán, jakou cestou se RYCHLE ubírat, abychom dokázali zastavit globální oteplování a zabránili nejhorším důsledkům klimatické změny. To, co je třeba udělat je jasné: přestat pumpovat do atmosféry skleníkové plyny. V knize se dovíte, co je třeba dělat, aby pozitivní změny nebyly pouze lokální, ale měly charakter skutečně globálního dopadu.

Každý ví, že za velkou část znečištění ovzduší skleníkovými plyny je odpovědná energetika, zemědělství a doprava. Ale věděli jste, že tu úplně největší odpovědnost nese výroba cementu?

Z knihy:

Zbývá -li vůbec naděje odvrátit hrozící katastrofu, musí se největší producenti emisí - nejbohatší země světa - do roku 2050 dostat na nulu. Poté přijdou na řadu země se středními příjmy, a nakonec zbytek světa.
Čistá elektřina nás sama o sobě na nulu nedostane, ale představuje klíčový krok.

Autorka recenze: Míša Gongolová