Laudato Si

10.10.2023

Autor knihy: Papež František a kol.

Jedná se o oficiální dokument katolické církve "encyklika", které napříč dějinami papežové vydávají. Tato "zelená encyklika" má ekologický podtext a zabývá se péči o náš společný domov. Dává teologickou oporu lidské pozornosti k tomu, co se děje s naším domovem a vyzývá k solidaritě nejen s lidmi, ale i ostatními tvory. Vyzdvihuje vzájemnou provázanost a potřebnost.

Otázku péče o životní prostředí nechce řešit izolovaně, ale na základě hledání smyslu života na zemi, hledání hodnot společenského života i správných cílů naší práce a veškerého úsilí.

Encyklika není jen pouhým filozofováním, ale obsahuje odborné vhledy, jak současné situaci, tak k jejímu řešení. Je prodchnuta nadějí, že je lidstvo stále schopné společně pracovat na budování společného domova.

Z knihy:

Nemůžeme se považovat za doopravdy milující lidi, pokud část reality vylučujeme ze svých zájmů. Pokoj, spravedlnost a ochrana stvoření jsou tři vzájemně propojené otázky, které nelze oddělit a jednat o nich odděleně.