Tváři v tvář Zemi

10.10.2023

Autor knihy: Marek Orko Vácha

Tato kniha vznikla v reakci na vydání Encykliky Laudato Si. Autor neskrývá radost, že takové dílo vzniklo v srdci katolické církve. Sám si neklade za cíl udělat svou knihou encyklice dogmaticky výklad, spíš se snaží její poselství přiblížit. Texty z encykliky jsou na první pohled odlišeny, a tak je patrné, co jsou slova papeže, co slova autora.

Kniha je čtivá a plná názornosti z teologického i přírodního prostředí, jak je Váchovi vlastní.

Z knihy:

Všechno je spojeno. Žádný člověk není ostrov. Žádná vřetenuška ani chrpa, žádná moje modlitba ani žádný můj dobrý skutek nejsou osamoceny.
Stávající poznatky moderní biologie, zejména evoluční epigenetiky a ekologie vedou k poznání, že je třeba chránit přírodu především proto, že jsme její součástí, že její stav je náš stav a že je-li ona devastována, pak my též. Nepřežije-li ona, pak nemáme šanci přežít ani my.