Laudato Si mše

"Návod" na slavení Laudato Si mše připravilo Dikasterium pro službu integrálnímu lidskému rozvoji (kardinál Turkson a spol.) a do češtiny přeložilo Společenství Žít Laudato Si

Příležitosti slavení:

  • Den Země (22.4.)
  • Týden Laudato Si (obvykle 3. týden v květnu)
  • Den modliteb za péči o stvoření (1.9.)
  • Doba Stvoření/ Season of Creation (1.9. - 4.10.)

Doporučení:

  • Laudato Si mše může být slavena venku na nějakém krásném místě v chrámě přírody nebo naopak v člověkem zasažené krajině. Může být rovněž slavena i v klasickém kostele.
  • Charakter mše svaté by měl být spíše ekumenický
  • Doporučuje se zapojit děti, společenství i scholu
  • Délka mše svaté by měla být přiměřeně dlouhá, spíš kratší, obzvláště odehrává-li se venku