Volání Země

Reakce na volání Země je výzvou k ochraně našeho společného domova pro blaho všech, stejně tak řešení klimatické krize, úbytku biologické rozmanitosti a ekologickou udržitelnost. Opatření by mohla zahrnovat zavádění obnovitelných zdrojů energie a opatření pro energetickou soběstačnost, dosažení uhlíkové neutrality, ochranu biologické rozmanitosti, podporu udržitelného zemědělství a zajištění přístupu k čisté vodě pro všechny.

Laudato si platforma


Obnovitelné zdroje energie

pár bodů k zamyšlení

Téma obnovitelných zdrojů energie rezonuje ve společnosti již dlouho, obzvláště v reakcích na globální klimatickou změnu a zvrácení jejich následků. Vůbec první strategie ohledně klimatické změny byla přijata v roce 1992 v Rido de Janeiru, pozdější významný dokument přinesla Pařížská dohoda a dnes se na území EU hovoří především o Zelené dohodě pro Evropu (European Green deal), která si klade za cíl, aby se Evropa stala do roku 2050 klimaticky neutrální. 

PROČ ZAČÍT UVAŽOVAT NAD OBNOVITELNÝMI ZDROJI ENERGIE?

 • Zmírnit klimatickou změnu a zvýšit pozitivní dopad na životní prostředí (spalování fosilních paliv má vysoké emise skleníkových plynů a podílí se velkou měrou na globální klimatické změně, čímž negativně ovlivňuje životní prostředí a biodiverzitu)
 • Osvobodit se od závislosti na ruském plynu (V souvislosti s ruskou invazí na Ukrajině chtějí země EU získat nezávislost na ruských energetických zdrojích a tím Rusko finančně oslabit ve smyslu sankce. Pouze z Česka plyne do Ruska za plyn cca 210 miliard Korun ročně.) 
 • Ušetřit. Koncem roku se začalo mluvit o zdražování elektřiny, ale letos, po té, co se objevilo ve schránkách roční vyúčtování záloh, už o tom nikdo nemůže pochybovat. 
 • Inspirace v rámci církve: Mezinárodní koalice katolických institucí oznámila svůj odklon od využívání fosilních zdrojů energie. Podívejte se jak vypadá "panel" na kostele: https://bit.ly/3LAU23A 

Co patří mezi obnovitelné zdroje energie

 • voda 
 • vítr
 • sluneční záření
 • biomasa, bioplynu
 • energie prostředí využívaná tepelnými čerpadly, geotermální energie a energie kapalných biopaliv
 • iter - termonukleární experimentální reaktor (pro zajímavost: projekt na úrovni mezinárodního výzkumu, na kterém participuje i Česko)

Dotace

V oblasti obnovitelných energií lze získat pro rodinné a bytové domy tyto dotace:

 • fotovoltaická elektrárna
 • tepelné čerpadlo
 • solární ohřev

Plus další zajímavé dotace z jiných oblastí ekologické domácnosti.

Rovněž jsou dostupné dotace pro firmy a větší podniky, některé jsou již spuštěné, některé teprve v přípravě.


Agrivoltaika

Agrivoltaika  je kombinace zemědělství a solární energetiky, ale prozatím nemá v Česku právní oporu. V sousedním Německu a Rakousku už však zaznamenala určité úspěchy. 

Takto se na společné pracovní poradě Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí vyjádřil ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) a Anna Hubáčková (KDU-ČSL):

"Chceme podpořit agrovoltaiku jako cestu pro energetickou soběstačnost zemědělců. Vinice, chmelnice a sady bude možné osázet fotovoltaickými panely",