Ekologická spiritualita

Ekologická spiritualita vychází z hlubokého ekologického obrácení a pomáhá nám "objevovat Boha ve všech věcech", jak v kráse stvoření, tak ve vzdeších nemocných a sténání trpících, s vědomím, že život ducha není oddělen od světské reality. Činnosti by mohly zahrnovat podporu liturgických slavností založených na stvoření, rozvoj ekologických katechezí, rekolekcí a formačních programů atd.

Laudato Si platforma

Život ducha není oddělen od světské reality


Toto tvrzení s radostí každý podepíše, ale zakoušet opravdovou vnitřní  nerozdělenost je o trochu složitější. 

Přijmout, že všechno nás posvěcuje, vyžaduje trpělivost. A vidět Krista ve všem a ve všech, také. Nejde o to cvičit to jako nějakou dovednost, ale být otevřen tomu to znova a znova vědomě zakoušet a uchovávat si to ve svém srdci a připomínat si to kdykoliv to je potřeba.


Bože lásky, ukaž nám naše místo na tomto světě,
kde jsme nástroji tvé lásky
vůči všem bytostem této země,
protože ani jedna z nich není tebou zapomenuta.

(výňatek z Modlitby křesťanů a celého stvoření, encyklika Laudato Si)


Inspirace 1

Slavte Mši sv. pod širým nebem! Třeba v Týdnu Laudato Si, třeba v Době stvoření (září), třeba na Den Země a nebo kdykoliv jindy.

Buďme blíž Božímu stvoření, zakoušejme nerozdělenost.

Mše svatá venku může mít lehce jiný průběh než mše svatá vevnitř. Společenství Žít Laudato Si přeložilo inspirace z Říma:Inspirace 2

Všechno, co děláme, dělejme s láskou.

Nalaďme se kontemplací nad písní sv. Františka z Asissi.