Osobní ekokonverze

Ekologická konverze nese s sebou vícero postojů 

(Laudato si, 216 -222)

  1. Svět je darem, který jsme přijali s Otcovy lásky. Náš vesmír je chrámem božím, místem Boží přítomnosti.
  2. Každé stvoření odráží něco Božího a sděluje nám jisté poselství. 
  3. Nejsme izolováni od ostatních tvorů, ale s ostatními bytostmi vesmíru tvoříme úžasné univerzální společenství.
  4. Lidský rozum není důvod k nezodpovědnému panování, ale je to schopnost, která lidem ukládá vážnou zodpovědnost. Naše starost o ostatní tvory a prostředí okolo nás vychází z logiky odpovědnosti nejstarších sourozenců (Vácha, Tváří tvář zemi).
  5. Alternativní způsob chápání kvality života je motivován kontemplativním životním stylem, díky kterému se člověk dovede hluboce radovat, aniž by byl posedlý spotřebou.


Přijmout

že "Bůh Otec nás povolává k tomu, abychom byli jeho nástroji, aby mohla být naše planeta tím, o čem on snil, když ji stvořil, a aby odpovídala jeho plánu o pokoji, kráse a plnosti."


Rozhodnout se

změnit své běžné návyky, aby byly ohleduplnější k životnímu prostředí; začít sám u sebe; začít, přestože to bude pozvolné a nebude to dokonalé

Zajímat se

o současné ekologické problémy lokálního i globálního formátu, zajímat se původ věcí sloužících mé potřebě, kde a za jakých podmínek vznikly, jak se ke mně dostaly

Skutečně začít

aktivně hledat cesty k šetrnějšímu a  zodpovědnějšímu způsobu života, nechat se inspirovat, vybrat si pár návyků, které mohu změnit hned 


Ekovýzvy pro začátek