Novodobé páteční předsevzetí

Povinný půst od masa v pátek patřil do života církve mnoho a mnoho let. Proč od masa? Maso bylo považováno jako sváteční jídlo a pátek jako kající den a to nešlo dohromady. Později se tento půst zdobrovolnil a křesťané ho mohou nahradit jiným sebezáporem či předsevzetím.

Prvotní duchovní význam odříkání masa - střídmost - dostává ve světle aktuálních problémů Země také rozměr ekologický:

Aby vzniklo 1 kg hovězího masa je zapotřebí 5000 - 15 000 l vody (pěstování krmiva, velkochovy dobytka, zpracování masa). To je trochu moc vody na 1 kg masa. Většina z nás konzumuje maso zvířat z velkochovů, dokumentární snímky i neziskové organizace na ochranu zvířat začínají poukazovat na nedostatečné životní podmínky daleko pod důstojností, kterou bychom měli prokazovat svým malým sestrám a bratřím, jak sv. František nazýval rostliny a živočichy.

Průměrný Evropan sní téměř 90 kg masa za rok. Nadkonzumace živočišných produktů je patrná i u mléčných výrobků. Dobytku je na světě víc než kdykoliv v historii a významně se podílí na tvorbě skleníkových plynů, a to dokonce víc než automobilový průmysl (zdroj: salatovelisty).

Není tak těžké si v pátek odříct maso, když každý jiný den si ho můžeme dopřát podle libosti. Kdo má chuť může prohloubit své přecevzetí na výzvu zříci si pro tento den konzumace všech živočišných produktů. #veganskypatek. Je to symbolické ulehčení zvířatům, ale i skutečná výzva střídmosti.

 Inspirace na pátek

 Tipy na jídla bez živočišných produktů

Výzva pro tento den

#veganskypatek

  • zkusme si dnes dát alespoň jedno jídlo bez živočišných produktů

  • postupně může být každý pátek celý bez živočišných produktů