Neděle 3.9.

CITÁT TÝDNE

Pokud samotný fakt lidství podněcuje lidi k tomu, aby se chopili péče o životní prostředí, jehož jsou součástí, pak "křesťané si obzvláště uvědomují, že jejich úkoly v rámci stvoření a jejich povinnosti k přírodě a Stvořiteli jsou součástí jejich víry". 

(Encyklika Laudato Si, odst. 64)

Krátké zamyšlení

Péče o stvoření je součástí křesťanské spirituality

Vyprávění o stvoření z knihy Genesis předávají, symbolickým jazykem, hluboké učení o lidské existenci. Z těchto příběhů plyne, že lidská existence se zakládá na třech úzce souvisejících vztazích: vztahu K BOHU, vztahu K LIDEM a vztahu K ZEMI. Podle Bible byly tyto tři vitální vztahy narušeny nejenom zvnějšku, ale také v našem nitru.  Harmonie mezi Stvořitelem, lidstvem a celým stvořením byla zničena, protože se nám zachtělo stanout na místě Božím a odmítli jsme se považovat za omezená stvoření.  To znetvořilo také povahu příkazu podmanit si zemi, obdělávat ji a střežit. Výsledkem bylo, že původně harmonický vztah člověka k přírodě se přetvořil na konflikt. (Laudato Si, 66)

Nikdy jsme s naším společným domem nenakládali tak špatně a neuráželi jej tak jako během posledních dvou století. Jsme však povoláni stát se nástroji Boha Otce, aby naše planeta byla tím, o čem On snil, když ji stvořil, a aby odpověděla na jeho plán pokoje, krásy a plnosti. (Laudato Si, 53) 

Eko výzva

1. týden Doby stvoření

  • Přijměme fakt, že máme svůj osobní podíl na "špatném zacházení s naším společným domem", přestože se nám zdá že většina ekologických problému tkví v systémovém a strukturálním jednání, se kterým jednotlivec, zdánlivě, nemůže nic udělat.


  • NEkupujme celý týden žádný nápoj v jednorázovém obale (pet, nápojový karton, plechovka; skleněný obal je akceptovatelný, taktéž jakýkoliv vratný obal)
  • Zajděme alespoň jednou na nákup pečiva, zeleniny či ovoce s vlastním pytlíkem na místo toho, abychom využili mikrotenový sáček, který po příchodu domů skončí hned v koši
  • Nakupujme celý týden ovoce a zeleninu jen české produkce nebo od našich Evropských sousedů. Ovoce a zelenina z jiných míst cestuje mnohdy tisíce km a má na svědomí velkou uhlíkovou stopu. Až budete studovat etiketu původu, budete šokování, co všechno k nám cestuje třeba až z Jihoafrické republiky.