Sabatický rok

Sedmého dne každého týdne byl Boží lid vysvobozen od nutnosti vyrábět a spotřebovávat. Tento čas je věnován zvířatům a zemi jako takové, stvoření má možnost spočinout jako pocta Stvořiteli. Když uplynul sedm krát sedmý rok (49. rok), měl Boží lid věnovat celý 50. rok úsilí o obnovující ekologickou, sociální a ekonomickou spravedlnost a tak slavit milostivý rok pro Zemi. Dokážeme si představit nové spravedlivé způsoby života, které dopřejí Zemi potřebný odpočinek, zabezpečí dostatek pro všechny její obyvatele a obnoví biodiverzitu? 

Vybízíme celou křesťanskou rodinu, aby se spojila v tomto mimořádném čase a za pomoci modlitby, rozjímaní a odvážných činů uskutečnila Milostivý rok pro Zemi.

Padesátý rok posvětíte a vyhlásíte v zemi svobodu všem jejím obyvatelům. Bude to pro vás léto milostivé, kdy se každý vrátíte ke svému vlastnictví a všichni se vrátí ke své čeledi. (3. Mojžíšova 25, 10)

Milostivý rok je čas zřeknout se nadměrné spotřeby a ekonomických systémů založených na nepřetržitém ekonomickém růstu na úkor Země a chudých.

Myšlenka Milostivého roku vyrůstá ze svaté moudrosti, podle níž musí existovat spravedlivá a udržitelná rovnováha mezi sociální, ekonomickou a ekologickou sférou. 

Zdroj: Průvodce slavením Doby stvoření 2020. Připravil řídící výbor Doby stvoření (www.seasonofcreation.org) a do češtiny přeložilo společenství Žít Laudato Si (www.zitlaudatosi.cz).