Ve tvé práci

Připravujeme

Týdnem Laudato Si (16. - 24. 5. 2020) začal zvláštní rok věnovaný encyklice Laudato si´ a jejímu učení o integrální ekologii a Týdnem Laudato Si také tento rok skončí (16. - 24.5. 2021).

1.9. je Světový den modliteb za péči o stvoření. V pravoslavné církvi se slaví od roku 1989,  v katolické od roku 2015 ( v návaznosti na vydání encykliky Laudato si').

1.9. - 4.10. - Doba stvoření / Season of Creation je období, ve kterém každoročně věnuje církev zvýšenou pozornost Božímu Stvoření. Čas tvorstva je období od světového dne modliteb za péči o stvoření (1.9.) až do svátku sv. Františka (4.10.), patrona ekologických snah.