Via Creatio

Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží.

(Gn 1, 1-2)

Rozjímání nad 7 dny Stvoření právě připravujeme....