Křesťan a stvoření

Svět je darem, který jsme přijali s Otcovy lásky. Náš vesmír je chrámem božím, místem Boží přítomnosti. (LA, 220)

Bůh Otec nás povolává k tomu, abychom byli jeho nástroji, aby mohla být naše planeta tím, o čem on snil, když ji stvořil, a aby odpovídala jeho plánu o pokoji, kráse a plnosti. (LA, 53)

Každý tvor odráží něco Božího a má co předat. Kristus vzal na sebe tento materiální svět a nyní - Vzkříšený - přebývá v nitru každé bytosti, kterou zahrnuje svou sympatií a proniká ji svým světlem. (LA, 221)

Protože všichni tvorové jsou mezi sebou spojeni, musí se citlivě a s obdivem uznávat hodnota každého z nich; my všechny stvořené bytosti se navzájem potřebujeme. (LA, 42)

Na základě biblických textů považujeme lidskou osobu za subjekt, který nemůže být nikdy redukován na kategorii objektu. Bylo by však chybou si myslet, že jiné živé bytosti musejí být považovány za pouhé objekty podrobené svévolné nadvládě člověka (LA 81/82)

Nestačí myslet na různé druhy pouze jako na eventuální využitelné "zdroje" a zapomínat přitom, že mají hodnotu samy o sobě (LA 33)


Výzva pro tento den

Zahájit ekologickou konverzi

přijmout

že "Bůh Otec nás povolává k tomu, abychom byli jeho nástroji, aby mohla být naše planeta tím, o čem on snil, když ji stvořil, a aby odpovídala jeho plánu o pokoji, kráse a plnosti."


rozhodnout se

změnit své běžné návyky, aby byly ohleduplnější k životnímu prostředí; začít sám u sebe; začít, přestože to bude pozvolné a nebude to dokonalé

zajímat se

o současné ekologické problémy lokálního i globálního formátu, zajímat se původ věcí sloužících mé potřebě, kde a za jakých podmínek vznikly, jak se ke mně dostaly

skutečně začít

aktivně hledat cesty k šetrnějšímu a  zodpovědnějšímu způsobu života, nechat se inspirovat, vybrat si pár návyků, které mohu změnit hned