Posílení komunity

Odolnost a posílení postavení komunity předpokládá synodální cestu zapojení komunity a účastnění se akcí na různých úrovních. Akce by mohly zahrnovat podporu obhajob a rozvíjení lidových kampaní, podporu zakořenění a pocitu sounáležitosti v místních komunitách a sousedských ekosystémech.

Laudato Si platforma

Podporujme komunitu 

a sousedskou sounáležitost v EKOsnahách

Nákup u místních farmářů a lokálních výrobců ušetří nejen CO2 stopu dovozu z velké dálky, ale zároveň podpoří nadšené farmáře a výrobce přímo z vaší komunity.

  • Určitě najdete někde v sousedství domácí vajíčka nebo rodinnou farmu na zeleninu, mléko či maso.
  • Máte zahrádku? Nabídněte své přebytky. 
  • Sdílejte semínka, založte semínkovou knihovnu třeba u vás ve farnosti

Propojme komunitu ekovzděláním a povědomím o Laudato Si . Promítněme film, uspořádejme přednášku, besedu, mši sv. pod širým nebem.

Proměňujme společně prostředí, kde žijeme.  To může zahrnovat naši účast na zachování krajinného rázu obce, ochranu přírodně významných lokalit; také podporu komunitním ekologickým snahám. Může to také zahrnovat drobné iniciativní, společné projekty:

  • úklid a sběr odpadků
  • vyčištění místní studánky
  • oprava laviček v odpočinkové zóně
  • údržba pěšinek
  • výsadba stromů a alejí
  • péče o kvetoucí louky