Odpovědi biskupů

Tři otázky, které jsme položili sídelním biskupům v České republice...

  1. Kam se podle vás církev v ochraně stvoření/přírody, za 6 let od vydaní encykliky Laudato Si, posunula?
  2. Co podle Vás znamená ekologická konverze, jak ji zakoušíte sám na sobě?
  3. Pohlížíte na ekologickou konverzi také očima správce diecéze; máte vizi, která by v následujících letech systémově uplatňovala ekologické snahy v rámci české církve? (Jsou farnosti, které pracují na ekocertifikaci provozu, uvažujte např. o tom, že je nějak podpoříte?)


Z devíti dotázaných jsme obdrželi odpovědí od tří. Děkujeme Mons. Janu Baxantovi, Mons. Janu Graubnerovi a Mons. Th.Lic. Tomáši Holubovi, Th.D. za to, že si našli čas.

Diecéze litoměřická

Mons. Jan Baxant

Arcidiecéze olomoucká

Mons. Jan Graubner

Diecéze plzeňská

Mons. Th.Lic. Tomáš Holub, Th.D.